Linh Anh MS002

Các loại nắp nhựa dạng trượt (Blister) được thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, phù hợp với xu hướng đóng gói hiện đại.